ONZE WERKWIJZE

Wij geloven in een zo breed mogelijke betrokkenheid van de constructeur bij de projecten.

Daarom is het reken- en tekenwerk bij ons niet gesplitst in twee disciplines, en hebben we geen projectleiders die de externe contacten onderhouden.
Alle fases in voorbereiding, uitvoering en nazorg wordt door één en dezelfde persoon gedaan.

Onze organisatie kenmerkt zich door een zeer grote openheid, je wordt betrokken bij het maken van offertes, de aanneemsommen zijn bekend, de bereikte persoonlijke omzet wordt bijgehouden en afgezet tegen de prognose.

Een medewerker bij de Vries Konstruktieburo bepaalt (mede) hoogte en samenstelling van offertes, en verricht alle werkzaamheden die bij de uitvoering van opdrachten horen.