VACATURES

Durf jij de uitdaging aan?

Constructeur bij de Vries Konstruktieburo B.V.

We zoeken een constructeur met lef, creativiteit en groepsgevoel die zijn werk als leuke uitdaging ziet.


–      maken van de voorlopige ontwerptekeningen, en deze verder ontwikkelen via definitief ontwerp naar bestektekeningen, werktekeningen, en waar nodig revisietekeningen;
–      maken van de statische berekeningen;
–      overleggen met de partijen in de voorbereidingsfase, dit kunnen zijn: de ontwikkelaar, de opdrachtgever, de bouwbegeleider, de architect,
–      adviseurs voor installaties, kranen e.d.,
–      het gemeentelijk bouwtoezicht en brandweer.
–      bijwonen van overleg vergaderingen en andere besprekingen;
–      indienen van de stukken bij bouwtoezicht;
–      beantwoorden van vragen van voornoemde partijen, en aandragen van constructieve oplossingen;
–      maken en versturen van de project gerelateerde mail;
–      beantwoorden van vragen bij de uitvoering van de werkzaamheden;
–      controleren van tekeningen en berekeningen van derden op constructieve uitgangspunten, bijvoorbeeld staalconstructie, vloeren, prefab beton, dak- en gevelplaten;
–      bijwonen van bouwvergaderingen, voor zover benodigd;
–      verrichten van de controle bezoeken op de bouwplaats;
–      oplossen van problemen bij de uitvoering van het werk;
–      signaleren en offreren van eventueel meerwerk;
–      maken van factuurvoorstellen voor de administratie.

–      geen communicatie problemen tussen tekenaar en rekenaar.
–      beter inzicht in de constructie omdat het inzicht dat met rekenen en tekenen opgedaan wordt bij dezelfde persoon terecht komt.
–      grote variatie in werkzaamheden.
–      veel verschillende contacten, van voorbereidingsteam tot uitvoering.
–      voor een project heeft de klant 1 aanspreekpunt, waar alle kennis van het project aanwezig is.
–      het project wordt van voorlopig ontwerp tot oplevering door dezelfde persoon begeleid, de betrokkenheid is hierdoor bijzonder groot, en dit wordt gewaardeerd bij onze klanten.
–      doordat alle vragen en problemen direct bij de verantwoordelijke terechtkomen is het leerproces optimaal.
–      veel voldoening, je bent de constructeur van een project geweest, en niet een van de meerdere medewerkers, die een bepaald deel of fase van het project gedaan heeft;
–      eenvoudige bedrijfsstructuur, er zijn geen afstemmingsproblemen tussen de verschillende disciplines. (teveel rekenwerk t.o.v. tekenwerk en andersom)

 

Onderling overleg binnen het bureau is vanzelfsprekend, op kantoor heerst een plezierige en informele sfeer.
Om bovenstaande functie te kunnen vervullen zoeken wij iemand die net als wij:

–      een goede opleiding heeft genoten in de constructieleer, hogeschool of universitair;
–      inzicht moet hebben in het gedrag van bouwconstructies;
–      kennis heeft van de hier gebruikte bouwmethoden en -materialen;
–      moet kunnen omgaan met computers voor reken- en tekenwerk;
–      goed kan communiceren met alle betrokkenen, zowel mondeling als schriftelijk;
–      in een plezierige sfeer functioneert, en deze handhaaft;
–      een goed ontwikkeld kostenbesef heeft;
–      goed kan samenwerken in het voorbereiding- en uitvoeringsteam;
–      een zekere mate van stress- en crashbestendigheid heeft;
–      je werk als uitdaging ziet.

Beginnende medewerkers worden begeleid en zullen geleidelijk bovenstaande taken vervullen, bij een opbouwende moeilijkheidsgraad van de werken.
Als deze capaciteiten aanwezig zijn en onze manier van werken lijkt je wel wat, neem dan contact op met Gerben De Vos voor een nadere kennismaking.